Bookmark and Share

icon
icon
icon

Y lleoliad perffaith i ddarganfod Eryri a Môn

Gwyliau Fferm Cwellyn Farm

Manylion Cyswllt

Fferm Cwellyn
Rhyd Ddu
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7YS

[ff] 01766 890496
[s] 07748 557275
[e] cliciwch yma

Llety

  • Mae’r Beudy yn cysgu i fyny i 5 o bobl.

  • Mae'r adeilad yn dim-ysmygu.

  • Ni chaniateir ysmygu nag anifeiliaid anwes o fewn yr eiddo.

wifi

Llawr Gwaelod

Cynllun agored lolfa a lle bwyta gyda drws allan i fuarth yn y cefn.

Lolfa

Teledu Satellite/ Freeview. Chwaraewr DVD A CD.

LLe Bwyta

Bwrdd bwyta gyda mainc a chadeiriau

Cegin

Popty a hob trydan, meicro, oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri a bar brecwast i eistedd 2 o bobl. 'Slow cooker'.

Ystafell Hwylus

Peiriant golchi dillad, sychwr dillad haearn a bwrdd smwddio. Lle addas i sychu dillad gwlyb.

Ystafell ymolchi (ar y llawr)

Baddon gyda chawod uwchben, basn ymolchi ,toiled, sychwr tyweli a phwynt shafio.

 

 

Llawr 1af

 

Llofft 1

Gwely dwbwl, cwpwrdd dillad, cist ddillad, cistiau o boptu’r gwely drych hir a theledu Freeview. Sychwr gwallt.

Llofft 2

Gwely dwbwl, cwpwrdd dillad, cist ddillad gyda drych a dwy gist o bobtu’r gwely. Sychwr gwallt.

Llofft 3

Gwely sengl, cist ddillad hefo drych ag un cist ochr gwely, hefyd cwpwrdd dillad bach.

 

  • Y tair llofft gyda gyda ffenestri’n agor tuag at yr Wyddfa

  • Darperir cot a chadair uchel os dymunir

  • Ceir mainc i eistedd tu allan i ddrws y ffrynt a bwrdd a mainc yn y cefn gydag offer BBQ

  • Gellir storio beiciau os pe bai angen

  • Mae lle parcio i 3 cerbyd

  • Caiff gwres, dillad gwlâu a thyweli eu darparu

  • Pecyn croeso ar gael

 


Yn yr adran yma: